Ми знаходимось


Концепція розвитку Комунального закладу "Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 "

Держава до числа пріоритетів вдосконалення системи шкільної освіти відносить наступні напрямки:

- оптимізація освітнього процесу з метою збереження фізичного, психічного та духовного здоров'я школярів;

- посилення значущості суспільно-гуманітарного циклу дисциплін, які сприяють формуванню духовності, активній громадянській позиції особистості, її інтеграції в світову культуру;

- введення профільного навчання в старшій школі з метою забезпечення професійної орієнтації та професійного самовизначення школярів;

- забезпечення умов для розвитку та становлення особистості кожної дитини, виявлення і реалізація потенційних можливостей кожної дитини;

- удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів на всіх ступенях навчання та державної системи оцінки якості освіти;

- інформатизація освітньої практики, формування функціональної інформаційної грамотності випускників, як основи інформаційної культури особистості.

Аналіз вищезазначених напрямків показує, що вони є актуальні і мають попит і в учасників навчально-виховного процесу нашої школи ( у вчителів, учнів та батьків).

Батькам учнів потрібно, щоб школа забезпечила:

- можливість отримання якісної освіти загальної та повної;

- якісну підготовку школярів до вступу в заклади вищої, середньої та початкової професійної освіти;

- початкову професійну підготовку учнів третьої ступені школи;

- цікаве дозвілля дітей;

- а також, щоб були створені умови для:

- задоволення різноманітних інтересів і потреб учнів та розвитку здібностей школярів;

- формування інформаційної грамотності та оволодіння сучасними інформаційними технологіями;

- збереження та зміцнення здоров'я дітей.

Учням потрібно, щоб у школі:

- було цікаво вчитися;

- були в наявності комфортні психолого-педагогічні і матеріальні умови для успішної навчальної діяльності, спілкування, самореалізації;

- була можливість отримати якісну середню освіту та початкову професійну підготовку;

- були умови для опанування сучасними інформаційними технологіями.

Педагоги очікують:

- створення в школі комфортних психолого-педагогічних і матеріальних умов для здійснення професійної діяльності;

- покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

- створення умов для творчої самореалізації в професійній діяльності.

http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/            

Якщо ви маєте запитання ви можете скористатись зворотнім звязком