Ми знаходимось

Родинне виховання

У державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» серед пріоритетних напрямів реформування освіти відзначено, що в основу національного виховання мають бути покладені принципи єдності сім’ї і школи, наступності та спадковості поколінь; прищеплення поваги до батьків, жінки-матері; організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу. Побудувати повноцінну національну школу без активної участі й підтримки сім’ї, по суті, неможливо. Як відомо, одним з визначних принципів виховної системи є взаємодія впливів: родини, вчителів, довкілля. Родина, її цінності є складниками суспільства, яке будується на родинних принципах співжиття, дбайливого ставлення до дитини, на тих чинниках, що допомагають розкрити її творчий потенціал.
Школа має багатий арсенал засобів, щоб належним чином організувати повноцінне спілкування і спільну діяльність батьків і дітей. Гасло нашого навчального закладу – «One school, one spirit, one team», що у перекладі з англійської означає «одна школа, один дух, одна команда». Виходячи із девізу школи слід зазначити, що великий акцент ми робимо на те, що усі ми єдині. Не рідко самі діти додають до гасла ще один елемент – одна сім’я.  Співпраця педколективу, батьків, учнів та громадськості дає позитивний результат. На засіданнях Ради школи та загально шкільного батьківського комітету розглядаються актуальні питання навчальної, виховної, та господарської роботи школи. Систематично проводяться загальношкільні та класні батьківські збори, працює всеобуч для батьків, де розглядаються важливі й актуальні аспекти виховання. Батьки наших учнів беруть активну участь у проведенні загальношкільних та класних виховних заходів, свят, туристичних походів під час проведення традиційних Днів здоров’я, акцій милосердя, виставок, концертів.
Тож з ціллю популяризації «родинних» стосунків між педагогічним, учнівським та батьківським колективами ми впровадили у життя низку заходів, які об’єднали у проект з виховної роботи у родинно-сімейному напрямку.  
Мета проекту: гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу, формування у дітей моральних цінностей з позиції її добра, справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у сім'ї та гуманних взаємин між членами кожної родини, важливості ролі сім'ї у житті суспільства, створення сприятливої трудової атмосфери в сім'ї, виховання національної свідомості і самосвідомості, культури поведінки в сім'ї, залучення до традицій родинно-побутової культури українців, активної участі у всенародних і сімейних святах.  
Завдання проекту:
• Формування в дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у сім'ї.
• Виховання в учнів гуманних взаємин між членами родини, важливості ролі сім'ї у житті суспільства.
• Виховання в учнів національної свідомості і самосвідомості, культури поведінки в сім'ї.
• Ознайомлення учнів з традиціями родинно-побутової культури українців.
• Формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету цінності сім'ї для кожної людини.
• Вчити уникати конфліктів у стосунках з рідними, контролювати свої думки і вчинки, давати правильну самооцінку.
• Спонукати учнів до розвитку творчих здібностей.  
• Залучати батьків, учнів та вчителів до творчої співпраці.
 
Умови реалізації: довірливі стосунки між учасниками спілкування; урахування особливостей взаємин батьків і дітей; системність і періодичність спілкування.
 
Принципи реалізації:
· диференціація;
· співпраця та педагогічна корекція;
· гуманізація навчання;
· єдність родини і школи.
 
Учасники та виконавці програми:
· управління освіти:
· учителі школи;
· учні;
· батьки;
· практичний психолог;
· бібліотекар школи;
· соціальний педагог.
 
Функції вчителів під час роботи над проектом:
· планування дій, добір відповідних форм і методів роботи;
· створення ситуації успіху в навчально-виховному процесі;
· здійснення психолого-педагогічного впливу за допомогою елементів педагогічної техніки та творчості;
· надання практично-методичної допомоги батькам.
 
Термін дії проекту: 2012-2020 н.р.
 
Принципи родинно-сімейного виховання:
· єдність національного і загальнолюдського;
· культура виховання;
· активність, самодіяльність і творча ініціатива вихованців;
· демократизація виховання;
· гуманізація виховання;
· безперервність і наступність виховання;
· єдність навчання і виховання;
· диференціація і індивідуалізація виховного процесу;
· гармонізація родинного і суспільного виховання.
 
Основні напрями виховання:
· патріотичне;
· правове;
· моральне;
· художньо-естетична освіченість і вихованість;
· трудове;
· фізичне;
· екологічне.
 
Методи реалізації проекту:
· пошукова робота;
· групова співпраця;
· спостереження;
· практична робота;
· соціальні дослідження;
· проектна діяльність.
 
 Науково-методичне забезпечення проекту:
· проведення тренінгів, дискусій, організаційно-діяльнісних ігор з проблем родинного виховання дітей;
· розробка та організація проблемних семінарів для вчителів та батьків, проведення впровадження нових технологій з проблем сімейного виховання;
· організація роботи шкільної бібліотеки в реалізації програми;
· організація та проведення загальношкільних творчих конкурсів, концертів, програм за участі учнівського, педагогічного та батьківського колективів;
· проведення аналізу результатів реалізації програми;
· визначення перспектив у подальшій роботі з батьками.
 
Форми і методи роботи:
- сімейна скринька (з досвіду родинного виховання);
- лекції;
- семінари-практикуми;
- конкурси «А ну-мо, мами!», «А ну-мо, тата!»;
- дерево родоводу «Зустріч поколінь»;
- благодійні акції «Подаруй тепло долонь», «Від щирого серця»
- виставка «Світ захоплень нашої родини»; 
- творчий фестиваль-конкурс «Зірковий дует»;
- спортивний естафетний конкурс «Мама, тато, я – спортивна сім’я»;
- спортивний естафетний конкурс «Спортивна сім’я» за участі одного з батьків, класного керівника та учня школи;
- концерт «Вечір зустрічі випускників»;
- «День школи»;   
-  «Міні-міс школи»;  
- благодійна акція «Подаруй родинне світло» для дітей позбавлених батьківського піклування з Великосорочинської школи-інтернату;
- благодійна акція «Від нашої шкільної родини» для дітей з Полтавського обласного притулку «Любисток»;
- танцювальний проект «Майданс»;
- вокальний проект хорового мистецтва «Битва хорів»;  
-  шкільна гра КВН за участі учнів, вчителів, а також батьків;
- «День добра»;
- «Посвята в першокласники» 
 
Очікувані результати та джерела фінансування
Виконання програми дасть змогу на кінець 2020 навчального року підвищити рівень та статус сімейного виховання в системі освіти; розробити систему моніторингу сімейного виховання; розширити склад суб’єктів сімейного виховання, посилити координацію їх дій і впливів; сприяти фізичному, інтелектуальному та духовно-моральному розвитку особистості дитини, сформує культуру сімейних відносин чоловіка та жінки, підвищити рівень відповідальності батьків за сім ю та виховання дітей.
Отже, школі, безумовно, належить головна і вирішальна роль у вихованні і навчанні молодого покоління. Адже вона озброює школярів глибокими і різносторонніми знаннями, вона є могутнім джерелом формування світогляду, національного духу, високої моральності, трудової підготовки, громадянського змужніння, глибоких людських почуттів, любові до матері і батька, бабусі і дідуся, роду і народу, пошани до рідної мови, історії і культури.
  
 
 
 
 
 
 
 
http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/            

Якщо ви маєте запитання ви можете скористатись зворотнім звязком