Ми знаходимось

Англ. мова (4 клас)

Тематика ситуативного спілкування:
Оточення (Я, моя сім’я та друзі).
Помешкання.
Місце проживання.
Відпочинок і дозвілля (Покупки у крамницях).
Природа і навколишнє середовище (Моє ставлення до тварин і природи).
Подорож (В аеропорту, на вокзалі).
Свята і традиції.
Шкільне життя (Шкільні події).
Мовленнєві функції
- робити короткі повідомлення про події та факти;
- розповідати про прочитане, почуте, побачене;
- запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
- висловлювати свої враження, думки, ставлення;
- розповідати про свої враження (від подорожі, світа);
- виражати настрій у відповідних мовленнєвих ситуаціях.
Мовленнєва компетентність учнів на кінець 4-го класу
На кінець 4-го класу учні:
Аудіювання:
- розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, як у безпосередньому спілкування, так і в запису;
- розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, побудованих на засвоєному мовному матеріалі;
- розуміють короткі повідомлення у прозовій та віршованій формі, у межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису; 
(обсяг прослуханого у запису тексту – від 2 до 3 хвилин).
Говоріння
Монологічне мовлення:
- роблять короткі повідомлення в межах тематики ситуативного спілкування;
- роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
- описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин, види транспорту;
- коментують зображене на малюнку або фото;
- порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;
- висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій.
Обсяг висловлювання — 6-8 речень.
Діалогічне мовлення:
- ведуть короткі діалоги етикетного та загального характеру;
- розуміють і реагують на повсякденні вирази, спрямовані на задоволення потреб конкретного типу відповідно до ситуації спілкування;
- розігрують короткі сценки виступаючи у певних ролях;
- беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;
- емоційно забарвлюють діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.
Висловлення кожного – не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.
Читання
- читають вголос та про себез повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
- розуміють основний зміст різнопланових текстів, пов’язаних із повсякденним життям;
- читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення нових слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг – 250-350 друкованих знаків.
Письмо
- оформлюютьлист,  листівку-вітання;
- описують себе, свою сім’ю, друзів, кімнату, ігри, забави, свято,подію, людей, погоду, природу, тварин та висловлюють своє ставлення до них.
Обсяг письмового повідомлення – 6-8 речень.

http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/            

Якщо ви маєте запитання ви можете скористатись зворотнім звязком